EIPG Award Recipients

The Recipients of the Awards of the European Industrial Pharmacists Group

EIPG Past Presidents Award
2016
 • Luigi Martini
 • Jane Nicholson
 • Ennio Verderio
2017
 • Jean-Pierre Paccioni
EIPG Outstanding Service Award
2016
 • Pär Tellner
2017
 • Valérie Lacamoire
EIPG President’s Award
2016
 • Roberto Frontini
 • Pascal Teinturier
2017
 • Associazione Farmaceutici dell’Industria (AFI)
 • Pharmacists in Industry Education and Regulatory (PIER)
2018
 • Amon Wafelman
2019
 • European Pharmaceutical Students Association (EPSA)
 • François Bouvy
 • Frédéric Bassi
EIPG Fellow
2016
 • Luigi Martini
 • Jane Nicholson
 • Alessandro Rigamonti
2017
 • Jean-Pierre Paccioni
2018
 • Piero Iamartino
2019
 • Claude Farrugia